Kleinschalige Zuiveringen

Milieusystemen Tiel BV houdt zich buiten de algemene opslagsystemen ook bezig met project specifieke zaken. Hierbij valt te denken aan een helofyten zandfilter.

 

Een helofyten zandfilter is een biologisch zuiveringssysteem waarbij het huishoudelijk afvalwater gezuiverd wordt door biologische, fysische en chemische processen. Volgens de IBA klasse-indeling bereikt het helofytenfilter een zuiveringsrendement dat aan de hoogste eisen voldoet.

 

De werking
Het toiletwater wordt via een voorbehandeling (septic tank) naar de pompput afgevoerd. Het overige afvalwater loopt via een vetafscheider naar de pompput. Vanuit deze put wordt het water naar het filter verpompt alwaar deze gelijk verdeeld wordt over het Helofytenfilter. Het “schone” water loopt vervolgens onderuit het filter door een controleput naar de sloot waar zich het lozingspunt bevindt, of wordt geleid naar een nazuiveringsvijver/opvangvijver voor hergebruik van het water.

 

Deze zuiveringssystemen kunnen wij u als geheel aanbieden, maar we kunnen u ook elk onderdeel afzonderlijk aanbieden. Hierbij valt te denken aan pompputten, vetscheiders, septic tanks, leidingenwerken en pompen.

Milieusystemen Tiel

Uw specialist in Zuiveringen

VERKOOP – OPBOUW – ONDERHOUD – REPARATIE – KEURINGEN – SERVICE