Silo keuring met perslucht

Jan en Marcel hebben allebei een certificaat om te kunnen werken met persluchtapparatuur.

Daardoor is het mogelijk de silo inwendig te laten keuren. Dit is vereist als uw stalen silo 10 jaar oud is.