Waterbassin

Een gegraven wateropslag, ook geschikt als mestopslag, zoetwateropslag, vuilwateropslag, spuiwateropslag en als opslag voor andere vloeistoffen.

 

Het MST-Foliebassin is te leveren in vrijwel alle vormen en maten. Het is een uitgegraven wateropslagsysteem, waarbij van de vrijkomende grond dijken worden gemaakt. Het uitgegraven bassin gaan we vervolgens bekleden met een folie, waardoor de wateropslag gegarandeerd vloeistofdicht wordt.

 

Het MST-foliebassin wordt voorzien van een onderfolie van tenminste 0,5 mm.

 

Standaard verwerken we een FPP onderfolie en een afdekking uit FPP in mestkwaliteit, maar dan dunner. In overleg zijn andere materialen mogelijk.

 

Het leeghalen en vullen van het mestbassin gaat via een afname-/vulleiding onderlangs het bassin of over/door de dijk.

 

Ten behoeve van controle en de keuring op termijn kan een foliebassin voorzien worden van een drainagesysteem onder het onderfolie.

 

Ook is het mogelijk om rondom een foliebassin een hekwerk te plaatsen van tenminste 180 cm hoogte.

Waarom een MST-Waterbassin:

Eenvoudig en snel te plaatsen mestopslag
Geen beton benodigd
Voldoet aan alle normen en regels
Vergunningaanvraag wordt standaard door ons verzorgd
Gebouwd door ons eigen vakkundig personeel

Milieusystemen Tiel

Uw specialist in Foliebassins

VERKOOP – OPBOUW – ONDERHOUD – REPARATIE – KEURINGEN – SERVICE