Foliebassin

Een gegraven mestopslagsysteem, ook geschikt voor slib, water en andere vloeistoffen.

 

Het MST-Foliebassin is te leveren in vrijwel alle vormen en maten. Het is een uitgegraven mestbassin, waarbij van de vrijkomende grond dijken worden gemaakt. Het uitgegraven bassin gaan we vervolgens bekleden met een mestfolie, waardoor de mestopslag gegarandeerd vloeistofdicht wordt.

 

Het MST-foliebassin wordt voorzien van een onderfolie van tenminste 1.0 mm en een afdekking van tenminste 0,5 mm.

 

Standaard verwerken we een LDPE onderfolie en een afdekking uit FPP in mestkwaliteit. In overleg zijn andere materialen mogelijk.

 

Het leeghalen en vullen van het mestbassin gaat via een afname-/vulleiding onderlangs het bassin.

 

Ten behoeve van controle en de keuring op termijn wordt een foliebassin voorzien van een wettelijk verplicht drainagesysteem onder het onderfolie.

 

Ook is het verplicht om rondom een foliebassin een hekwerk te plaatsen van tenminste 180 cm hoogte.

Waarom een MST-Foliebassin:

Eenvoudig en snel te plaatsen mestopslag
Geen beton benodigd
Voldoet aan alle normen en regels
Vergunningaanvraag wordt standaard door ons verzorgd
Gebouwd door ons eigen vakkundig personeel

Milieusystemen Tiel

Uw specialist in Foliebassins

VERKOOP – OPBOUW – ONDERHOUD – REPARATIE – KEURINGEN – SERVICE